Prihlásiť
 
 

CFE novinky pre tento týždeň (11. september 2017)

Toto týždenné vydanie sa zameriava na nasledovné:

- Estónske predsedníctvo navrhlo pravidlá EÚ pre "virtuálnu stálu prevádzku" - Estónske predsedníctvo Rady Európskej únie navrhne zmeny a doplnenia definície a pojmu stála prevádzkareň (ďalej len "PE"). Dokument, ktorý bol zverejnený a bol ohlásený agentúrou Reuters, by sa mal prerokovať na neformálnom stretnutí európskych ministrov financií 15. - 16. septembra v Talline, Estónsko.

- EÚ by mala zvážiť zdanenie amerických technologických skupín na základe obratu

- OECD vydala aktualizované usmernenia pre BEPS Akcia 13: Hlásenie podľa jednotlivých krajín

- OECD zverejnila správu o daňovej politike z roku 2017 13. septembra

- EÚ stráca Boeingove daňové dotácie v prípade WTO

- Valné zhromaždenie CFE, zasadnutia a podujatia výboru v Bratislave 21. - 23. septembra 2017

Čítať celé CFE novinky...


© SKDP 2010