Prihlásiť
 
 

Zverejnený návrh smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach

Návrh SMERNICA RADY o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach

Medzirezortné pripomienkové konanie - LPEU/2023/393 COM(2023)324

Akt EÚ:COM(2023)324
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu:Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti:Stredná dôležitosť
Skrátené MPK:Nie
Číslo legislatívneho procesu:LPEU/2023/393
Dátum začiatku MPK:25.08.2023
Dátum konca MPK:11.09.2023


MF SR zverejnilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach.

Cieľom návrhu smernice, ktorý predložila Európska komisia 19. júna 2023, je podpora dobrého fungovania únie kapitálových trhov uľahčením cezhraničného investovania a zaistenie spravodlivého zdaňovania predchádzaním daňovým podvodom a zneužívaniu. Uvedené sa má dosiahnuť zavedením efektívnejších postupov týkajúcich sa zrážkovej dane.

Návrh smernice poskytuje právny základ pre vytvorenie jednotného digitálneho potvrdenia o daňovej rezidencii a národných registrov certifikovaných finančných sprostredkovateľov pre všetky členské štáty s cieľom zjednotenia a uľahčenia postupov žiadostí o uplatnenie zníženej sadzby zrážkovej dane pri zdroji, ako aj o refundáciu už zrazenej dane. Návrh smernice tiež ustanovuje povinnosti pre certifikovaných finančných sprostredkovateľov, konkrétne oznamovacie povinnosti a povinnosti hĺbkového preverovania oprávnenosti investora na úľavu na dani.

Navrhovaný transpozičný termín je 31. decembra 2026 a ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2027.


Zverejnené materiály:
LPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_priloha-2_sprievodny pracovny dokument.docxLPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_priloha-2_sprievodny pracovny dokument.docxLPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_priloha-1_formulare.docxLPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_priloha-1_formulare.docxLPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_znenie smernice.docxLPEU 2023 393_Navrh-dokumentu_znenie smernice.docxLPEU 2023 393_Predkladacia-sprava-FASTER.docxLPEU 2023 393_Predkladacia-sprava-FASTER.docx


Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrenia alebo podnetu k riadnemu predbežnému stanovisku k návrhu smernice na metodika.skdp@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do 7. septembra 2023.

Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania 11. septembra 2023.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010