Prihlásiť
 
 

Návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Návrh opatrenia MF SR č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/675

Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/015222/2019-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/675
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019
LP 2019 675_vlastny_material (1).docxLP 2019 675_vlastny_material (1).docxLP 2019 675_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 675_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 675_dovodova (1).docxLP 2019 675_dovodova (1).docxLP 2019 675_oznamenie_Zz (1).docxLP 2019 675_oznamenie_Zz (1).docxLP 2019 675_konsolidovane_znenie (1).docxLP 2019 675_konsolidovane_znenie (1).docx
Návrh opatrenia MF SR č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/679

Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia o návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termín
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/015223/2019-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/679
Dátum začiatku MPK: 27.09.2019
Dátum konca MPK: 17.10.2019
LP 2019 679_vlastny_material (1).docxLP 2019 679_vlastny_material (1).docxLP 2019 679_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 679_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 679_dovodova (1).docxLP 2019 679_dovodova (1).docxLP 2019 679_oznamenie_Zz (1).docxLP 2019 679_oznamenie_Zz (1).docx
LP 2019 679_konsolidovane_znenie (1).docxLP 2019 679_konsolidovane_znenie (1).docx

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať návrhy na pripomienky na e-mailovú adresu: metodika@skdp.sk - do pondelka 14.10.2019.
Konečný termín na predloženie pripomienok v mene SKDP: štvrtok 17.10.2019.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a v tabuľke Legislatívny proces.

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010