Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na zdaňovanie trustov

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: "Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na zdaňovanie trustov"
!bez nahrávky!
Termín: 19. apríl 2023 (15:00 do 18:00 h).

Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. (FR SR)
Cieľom prednášky je vysvetlenie princípov pre zdaňovanie trustov podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia s dopadom na slovenskú vnútroštátnu legislatívu.
Obsahom prednášky je vysvetlenie teoretického legislatívneho rámca, prezentovanie príkladov a rozsudku súdu.

Počet kreditov: 1

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010