Prihlásiť
 
 

e-KASA všetky informácie na jednom miesteInformácie pre VÝROBCOV

Výrobcovia už môžu žiadať o certifikáciu

Finančná správa zverejnila na svojom portáli pre výrobcov tlačivá k žiadostiam o certifikáciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.  Zverejnenie súvisí s projektom eKasa. Žiadosti už môžu výrobcovia registračných pokladníc podávať tak, aby sa podnikatelia mohli začať k systému pripájať už od 1.apríla.
Od 1. apríla 2019 sa totiž musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019.
Podnikatelia/majitelia existujúcich prevádzok sa budú môcť k systému postupne pripájať od 1. apríla 2019 do 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa online pripojiť na finančnú správu a zasielať pokladničné doklady, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1.4.2019.

Dokumenty:

Žiadosť výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska o certifikáciu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
2019.01.29_ZoCER_PP_CHDU.pdf2019.01.29_ZoCER_PP_CHDU.pdf

Usmernenie na podávanie žiadostí o certifikáciu

2019.02.11_usmer.pdf2019.02.11_usmer.pdf

Informácie pre PODNIKATEĽOV

Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP).
Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

Po konzultáciách s odbornými partnermi budú dáta ukladané nielen v centrálnom úložisku eKasa, ale rovnako aj v chránenom úložisku v lokálnom zariadení.
V legislatívnom procese prišlo k zmenám v oblasti navrhovaného termínu spustenia projektu. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Výhody:
- zníženie administratívnej záťaže
- liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia
- zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
- kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
- export dát - podklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania
- dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)Zdroj: FR SR© SKDP 2010