Prihlásiť
 
 

Nový vzor daňového priznania k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Opatrenie MF SR z ........2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/587

Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/014640/2019-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/587
Dátum začiatku MPK: 19.08.2019
Dátum konca MPK: 09.09.2019
LP 2019 587_DPHv20-v1.3-vzor (1).pdfLP 2019 587_DPHv20-v1.3-vzor (1).pdfLP 2019 587_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 587_dovodova_sprava_osobitna (1).docxLP 2019 587_dovodova_sprava_vseobecna (1).docxLP 2019 587_dovodova_sprava_vseobecna (1).docxLP 2019 587_predkladacia_sprava (1).docxLP 2019 587_predkladacia_sprava (1).docx

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať návrhy na pripomienky na e-mailovú adresu: metodika@skdp.sk - do stredy 04.09.2019.
Konečný termín na predloženie pripomienok v mene SKDP: pondelok 09.09.2019.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a v tabuľke Legislatívny proces.

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010