Prihlásiť
 
 

SKDP: Návrh opatrení adresovaný MF SR

Dnes o 10:00 sa prezident SKDP Jozef Danis a viceprezidentka SKDP Miriam Galandová zúčastnili na telekonferencii MF SR zameranej na plánované opatrenia v súvislosti s COVID-19.
V rámci rozhovoru sme boli vyzvaní čo najskôr pripraviť materiál obsahujúci návrh opatrení. V spolupráci najmä s vedúcimi metodicko-legislatívnych komisií a členmi prezídia boli dnes odovzdané tieto návrhy:
200316_SKDP_navrh_opatreni_korona-virus[10].docx


© SKDP 2010