Prihlásiť
 
 

Poslanecká novela zákona o dani z motorových vozidiel zverejnená v MPK

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2024

Ukončenie MPK: 4. augusta 2023

Cieľom návrhu podľa predkladateľov je znížiť negatívne dopady na súčasnú hospodársku situáciu v sektore autodopravy na Slovensku, odstrániť nadmerné daňové a poplatkové zaťaženie slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi V4 a zlepšiť konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov v podnikateľskom prostredí. Zároveň sa navrhuje flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti, odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť finančnú záťaž úradov a samotných daňovníkov.

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/462

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/013456/2023-726
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona NR SR č 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:27.07.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/462
Dátum začiatku MPK:27.07.2023
Dátum konca MPK:04.08.2023

LP 2023 462_1596-paragrafove_znenie.docxLP 2023 462_1596-paragrafove_znenie.docxLP 2023 462_1596-stanovisko_fin.PDFLP 2023 462_1596-stanovisko_fin.PDFLP 2023 462_1596_Dovodova sprava.docxLP 2023 462_1596_Dovodova sprava.docxLP 2023 462_Predkladacia sprava.docxLP 2023 462_Predkladacia sprava.docxSpoločná správa VFR tlač 1596.docxSpoločná správa VFR tlač 1596.docx

Členovia SKDP môžu zasielať podnety a pripomienky na metodika.skdp@skdp.sk do 2. augusta 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010