Prihlásiť
 
 
Slovenská komora daňových poradcovAkadémia daňových poradcov s.r.o.
Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica
adresa pre doručovanie:
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
IČO: 17 060 273
IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067
adresa:
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava

IČO. 31 644 449
tel. +421 905 858 476
zapísaná v OR SR vedenom OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 23735/B
e-mail: vzdelavanie@skdp.sk
Regionálna komora Bratislava
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 2 20 907 120
Regionálna komora Banská Bystrica
Námestie SNP 7 P.O.Box 54
974 01 Banská Bystrica

tel.: +421 48 41 243 93
Regionálna komora Košice
Hviezdoslavova ulica č. 2 P.O.Box H3
040 01 Košice
tel.: +421 907 827 293JUDr. Adriana Horváthová
Tajomník SKDP

mobil: +421 903 544 902
e-mail:
adriana.horvathova@skdp.sk
  Mgr. Marian Kováč
  IT Manažér

  projekt IS Baltazár, IT vzdelávanie, helpdesk

  mobil: +421 905 405 485
  e-mail:
  marian.kovac@skdp.sk

Ing. Lucia Mihoková
Koordinátor daňovej metodiky

Metodicko - legislatívne komisie, podnety pre úpravu a výklad zákonov, monitoring legislatívnych procesov

tel.: +421 2 20 907 129
mobil: +421 905 221 031
e-mail:
lucia.mihokova@skdp.sk

  Ing. Mária Molnárová
  Koordinátor daňovej metodiky

  Metodicko - legislatívne komisie, podnety pre úpravu a výklad zákonov, monitoring legislatívnych procesov

  tel.: +421 2 20 907 129
  mobil: +421 907 229 106
  e-mail:
  maria.molnarova@skdp.sk

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právnik SKDP

mobil: +421 904 316 519
e-mail: zuzana.kolenova@skdp.sk
Martina Pôbišová
Správca odborných databáz

tel.: +421 2 20 907 129
mobil: +421 917 500 664
e-mail:
martina.pobisova@skdp.sk
Ing. Petra Bodnárová
Špecialista vzdelávania

organizácia vzdelávania

tel.: +421 2 20 907 124
mobil: +421 905 858 476
e-mail: petra.bodnarova@skdp.sk

  Ing. Michal Lampert
  Ekonóm

  účtovníctvo SKDP a ADP

  tel.: +421 2 20 907 125
  mobil: +421 908 713 681
  e-mail:
  michal.lampert@skdp.sk

Lucia Ježeková Havlíková
PR manažér, kontakt pre médiá

mobil: +421 915 908 760
e-mail:
tlacove@skdp.sk
Lucia Gnotová
Asistent RK BB

evidencia daňových poradcov, skúšky daňových poradcov

tel.: +421 48 41 243 93
mobil: +421 917 145 490
e-mail:
lucia.gnotova@skdp.sk

Ing. Lucián Brabec
Referent

poistenie, archivácia a elektronizácia dokumentov, podpora tajomníka

tel.: +421 48 41 243 95
mobil: +421 903 544 900
e-mail:
lucian.brabec@skdp.sk


© SKDP 2010