Prihlásiť
 
 

Pripomienky SKDP k daňovým opatreniam Lex Corona I

Sumár pripomienok prezentovaný MF SR v mene SKDP bol vypracovaný najmä v súčinnosti s Metodicko-legislatívnou komisiou pre správu daní a miestne dane a Metodicko legislatívnou komisiou pre daň z príjmov PO.
Pripomienky k CORONA I_SKDP_08042020.docPripomienky k CORONA I_SKDP_08042020.docZZ_2020_67_20200404.pdfZZ_2020_67_20200404.pdf


© SKDP 2010