Prihlásiť
 
 

Zverejnenie novely zákona o dani z príjmov v MPK

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1377)

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/94

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Správne právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:17728/2023-2062-15474
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia:MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:23.02.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/94
Dátum začiatku MPK:23.02.2023
Dátum konca MPK:03.03.2023

LP 2023 94_Dovodova-sprava (1).docxLP 2023 94_Dovodova-sprava (1).docxLP 2023 94_Predkladacia-sprava_1377.docxLP 2023 94_Predkladacia-sprava_1377.docxLP 2023 94_Navrh-zakona (1).docxLP 2023 94_Navrh-zakona (1).docx

Členovia SKDP môžu zasielať pripomienky na sprava_databaz@skdp.sk do 1. marca 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010