Prihlásiť
 
 

Novely daňových zákonov schválené vládou 21.08.2019

Návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Navrhovaná účinnosť od 1. decembra 2019 a 1. januára 2020
LP 2019 468_vlastny_material_21082019.pdfLP 2019 468_vlastny_material_21082019.pdfLP 2019 468_Stanovisko k bodu č. 20_21082019.pdfLP 2019 468_Stanovisko k bodu č. 20_21082019.pdfLP 2019 468_dovodova _vseobecna.pdfLP 2019 468_dovodova _vseobecna.pdfLP 2019 468_dovodova_osobitna.pdfLP 2019 468_dovodova_osobitna.pdfLP 2019 468_informativne_konsolidovane znenie zákona č. 98-2004 Z. z_21082019.pdfLP 2019 468_informativne_konsolidovane znenie zákona č. 98-2004 Z. z_21082019.pdfLP 2019 468_informativne_konsolidovane znenie zákona č. 609-2007 Z. z_21082019.pdfLP 2019 468_informativne_konsolidovane znenie zákona č. 609-2007 Z. z_21082019.pdf


Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020
DPH_2020_vlastny_material_21082019.pdfDPH_2020_vlastny_material_21082019.pdfDPH_2020_Stanovisko k bodu č. 21_21082019.pdfDPH_2020_Stanovisko k bodu č. 21_21082019.pdfDPH_2020_dovodova_sprava_vseobecna_cast_21082019.pdfDPH_2020_dovodova_sprava_vseobecna_cast_21082019.pdfDPH_2020_dovodova_sprava_osobitna_cast_21082019.pdfDPH_2020_dovodova_sprava_osobitna_cast_21082019.pdf


Návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa upravujú aj:
- zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP.
Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020 a 1. januára 2021
Daňový poriadok_2020_Vlastny_material_21082019.pdfDaňový poriadok_2020_Vlastny_material_21082019.pdfDaňový poriadok_2020_Stanovisko k bodu č. 22_21082019.pdfDaňový poriadok_2020_Stanovisko k bodu č. 22_21082019.pdfDaňový poriadok_20ľ0_Dôvodova správa _osobitna cast_21082019.pdfDaňový poriadok_20ľ0_Dôvodova správa _osobitna cast_21082019.pdfNávrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Navrhovaná účinnosť od 31. decembra 2019 a 1. januára 2020
Účtovníctvo_vlastny_material_21082019.pdfÚčtovníctvo_vlastny_material_21082019.pdfÚčtovníctvo_Stanovisko k bodu č. 23_21082019.pdfÚčtovníctvo_Stanovisko k bodu č. 23_21082019.pdfÚčtovníctvo_informativne_konsolidovane_znenie_k_011202_21082019.pdfÚčtovníctvo_informativne_konsolidovane_znenie_k_011202_21082019.pdfÚčtovníctvo_dovodova_sprava_vseobecna_21082019.pdfÚčtovníctvo_dovodova_sprava_vseobecna_21082019.pdfÚčtovníctvo_dovodova_sprava_osobitna_21082019.pdfÚčtovníctvo_dovodova_sprava_osobitna_21082019.pdf


Návrh novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorým sa upravujú:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).
Navrhovaná účinnosť od 1. júla a 1. októbra 2020

ObchZáko_vlastnymat_21082019.pdfObchZáko_vlastnymat_21082019.pdfObchZák_Stanovisko k bodu č. 30_21082019.pdfObchZák_Stanovisko k bodu č. 30_21082019.pdfObchZák_dovodova_vseobecna_21082019.pdfObchZák_dovodova_vseobecna_21082019.pdfObchZák_dovodova_osobitna_21082019.pdfObchZák_dovodova_osobitna_21082019.pdfNávrh novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
Navrhovaná účinnosť od 1. januára a 1. septembra 2020
Prevádzka vozidiel_vlastnymat_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_vlastnymat_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_dovodova_sprava_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_dovodova_sprava_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_03a_Kons-znenie_106-2018_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_03a_Kons-znenie_106-2018_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_Stanovisko k bodu č. 32_21082019.pdfPrevádzka vozidiel_Stanovisko k bodu č. 32_21082019.pdf

Zdroj: portál úradu vlády SR


© SKDP 2010