Prihlásiť
 
 Aktuality

Zverejnenie Predbežnej informácie k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov do registra účtovných závierok

Metodika SKDP, 01.02.2023

MF SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu opatrenia k ustanoveniu náležitostí správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie, označovanie a elektronický formát tejto správy, s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 31.01.2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkové konanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu novely zákona č. 431/2023 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov s termínom ukončenia 10. februára 2023.

Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Tajomnik SKDP, 31.01.2023

30. januára si zástupcovia SKDP (Miriam Galandová, Branislav Kováč a Adriana Horváthová) na stretnutí s Ministrom spravodlivosti a prešli otázky vzájomnej možnej spolupráce. Vyjadrili sme želanie, aby pri úpravách rôznych právnych inštitútov a procesov, bol braný ohľad aj na daňovo-odvodové hľadisko, nakoľko v opačnom prípade sa daná právna úprava stane pre adresátov nezaujímavou a nedosiahne sa sledovaný cieľ.

Klubové stretnutie org. dňa 15.2.2023 - Príjmy dosahované cez Airbnb a Booking z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane za ubytovanie

Asistent SKDP, 23.01.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 19.01.2023

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov nových kolegov, ktorí v pondelok 16. januára 2023 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.


© SKDP 2010