Prihlásiť
 
 


Aktuality

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku + informácia k novele

Sprava_databaz, 20.04.2018

Dňa 1. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý nepriamo novelizuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, v súvislosti s novelou dopĺňame informáciu, ktorú dnes zverejnila Finančná správa.

Nové ASPI pre daňového poradcu

Marian Kovac, 20.04.2018

Od apríla 2018 si môže každý daňový poradca zaregistrovať a používať ASPI cez web rozhranie.

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia

Metodika, 18.04.2018

Nové znenie návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má byť na programe rokovania vlády SR (pôvodne malo byť na programe rokovania dňa 18.04.2018). Návrh upravuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve. Súčasťou návrhu je aj úprava zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny a spôsob oceňovania virtuálnej meny v účtovníctve.

Časté otázky a odpovede FR SR

Sprava_databaz, 16.04.2018

Finančná správa vo svojom finančnom newsletteri zosumarizovala časté otázky a odpovede.

Nové informácie FR SR

Sprava_databaz, 16.04.2018

Finančná správa dnes vydala informácie týkajúce sa povinností platiteľa pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi ako aj pri výplate podielov pozemkového spoločenstva. Okrem toho zhrnula najčastejšie otázky a odpovede k podávaniu vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.


© SKDP 2010