Prihlásiť
 
 


Aktuality

Soft warning FS SR

Adriana Horvathova, 24.11.2017

Ak ste nestihli príhovor Prezidenta FS SR na VZ, alebo ste ešte nečítali informácie z poslednej konzultačnej rady publikované v poslednom čísle Spravodajcu, dávame do pozornosti, že Finančná správa SR plánuje do konca roka elektronicky doručovať vašim klientom tzv. soft warning. Predmetom bude upozornenie na nesúlad pri KV DPH a DP DPH nad 10.000 EUR (cca. 4000 upozornení). Druhé upozornenie je na skutočnosť, že ak bol v roku 2017 právoplatne zistený nález na DPH, môže ovplyvniť základ dane z príjmov. Pozor, ak máte klientov – PO, ktoré nie sú platiteľmi DPH, budú musieť od 1.1.2018 povinne komunikovať s FS elektronicky, avšak iba do 31. 12. 2017 môžu uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní.

Informácia z legislatívneho procesu k novele ZDP

Maria Molnarova, 23.11.2017

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet dňa 20. novembra 2017 prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a odporúča NR SR vládny NZ schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú prílohou uznesenia VFR 233 (tlač 651).

Program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 28. 11. 2017 o 13:00

Maria Molnarova, 22.11.2017

Dňa 22. novembra 2017 bol na portáli Národnej rady SR zverejnený program 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 28. 11. 2017 o 13:00. Na programe rokovania NR SR sú aj dve novely daňových zákonov - zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Zaradené sú na utorok 5. decembra 2017 po hlasovaní o 17.00 hod.

Novinky FR SR z oblasti daňovej legislatívy

Maria Molnarova, 22.11.2017

Novinky FR SR z oblasti daňovej legislatívy, ktoré boli publikované 22. novembra 2017 sa týkajú dvoch noviel zákona o dani z príjmov a dvoch noviel zákona o účtovníctve, ďalej sú to informácie k sumám potrebným pre výpočet daňovej povnnosti FO na r.2018 a o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Nový portál o daniach pre deti a mládež

Maria Molnarova, 22.11.2017

Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. 


© SKDP 2010