Prihlásiť
 
 


1. apríla 2019 bol spustený projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať do 1.7.2019

Aktuality

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Novely daňových a súvisiacich zákonov schválené parlamentom

Metodika SKDP, 18.10.2019

V dňoch 15. až 17. októbra 2019 boli parlamentom schválené: - novela zákona o dani z motorových vozidiel, - novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, - novela zákona o DPH, - novela zákona o správe daní (daňový poriadok) a zákona o daňových poradcoch a SKDP a zákona o miestnych daniach a zákona o používaní ERP, - novela zákona o účtovníctve, - novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj, - novela zákonníka práce, ktorou sa rozširuje nárok na príspevok na rekreáciu na všetkých zamestnancov.

Novely zákona o DPH zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené dve poslanecké novely zákona č. 222/2004 Z. z., ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza znížená sadzba dane 10% na vybrané potraviny a tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, noviny, časopisy a periodiká.

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Dňa 16. októbra 2019 boli v Zbierke zákonov SR vyhlásené tri poslanecké novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorými sa s účinnosťou od 1. januára 2020: - zavádza nová sadzba dane 15% pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak ich príjmy v príslušnom zdaňovacom období neprekročia 100 000 eur, znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb 15% pre daňovníkov, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie neprevýšia 100 000 eur, - upravuje nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka, - oslobodzuje od dane z príjmov na strane zamestnanca novozavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa a výdavky spojené s príspevkom ustanovujú za daňový výdavok (náklad) na strane zamestnávateľa.

Vládna novela Zákonníka práce k vysielaniu pracovníkov vyhlásená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 16.10.2019

Zákon č. 307/2019 Z. z. z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým sa mení a dopĺňajú aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb vyhlásený v Zbierke zákonov SR. Účinnosť od 30. júla 2020.


© SKDP 2010