Prihlásiť
 
 
... využite možnosť stráviť príjemné leto na pobytovo-poznávacom zájazde !!!
1. apríla 2019 bol spustený projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať do 1.7.2019

Aktuality

Pripravovaný nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH od 1. januára 2020

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovaným opatreniam na zavedenie nového vzoru daňového priznania k DPH a nového vzoru súhrnného výkazu k DPH v nadväznosti na zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020. Pripomienkovanie do 31. júla 2019.

Návrh smernice, ktorým sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných daní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Ministerstvo financií predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie. Návrhom sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a v oblasti spotrebných daní pre určité špecifické činnosti v súvislosti s obranným úsilím, resp. spoločnou obrannou politikou Únie. Pripomienkovanie návrhu riadneho predbežného stanoviska MF SR do 29. júla 2019.

Poslanecký návrh na zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov PO v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 16.07.2019

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa znižuje sadzba dane z príjmov právnických osôb z 21 na 15 %, zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2020. Termín pripomienkovania do 23. júla 2019.

Novely daňových a súvisiacich zákonov podpísané prezidentkou

Metodika SKDP, 11.07.2019

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, novela zákona proti byrokracii...

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019

Sprava_databaz, 07.07.2019

Finančná správa zverejnila základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019.


© SKDP 2010