Prihlásiť
 
 


1. apríla 2019 bol spustený projekt eKasa. Povinná je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Ostatní podnikatelia môžu postupne na eKasu prechádzať do 1.7.2019

Aktuality

Prehľad schválených poslaneckých návrhov k zákonu o dani z príjmov a k zákonu o DPH

Sprava_databaz, 19.09.2019

Vláda v týchto dňoch schválila poslanecký návrh zákona k dani z príjmov, ktorým klesne daň z príjmu na 15%, táto zmena sa týka nielen firiem, ale aj živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorých obrat neprekročí 100 000 eur. Schváleným návrhom zákona k DPH sa zníži daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny na 10%.

Vláda schválila návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Metodika SKDP, 12.09.2019

Vláda SR včera schválila návrh novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Účinnosť od 1. januára a 1. februára 2020.

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v MPK

Metodika SKDP, 12.09.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Navrhované formuláre majú univerzálny charakter a budú slúžiť ako daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Pripomienkovanie do 1. októbra 2019.

Kurz práva pre Vás

Tajomnik SKDP, 10.09.2019

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených bol zrušený kurz práva v Košiciach. Vzhľadom na to, že PR UK Bratislava vyžaduje na otvorenie kurzu len 10 prihlásených účastníkov, je pravdepodobné, že tento kurz otvoríme. Cena kurzu 1.000 € s DPH. Prihlášky posielajte do 20.9.2019 na asistent@skdp.sk

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 27.08.2019

Ministerstvo financií zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie nový vzor súhrnného výkazu k DPH, ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o DPH účinné od 1. januára 2020, a to transpozíciu smernice Rady (EÚ) 2018/1910 (doplnenie pravidiel dodávok v režime call-off stock). Pripomienkovanie do 17. septembra 2019.


© SKDP 2010