Prihlásiť
 
 


Aktuality

Poslanecká novela zákona o cestovnom ruchu - vrátená na opätovné prerokovanie národnej rady

Metodika SKDP, 12.11.2018

Prezident SR nepodpísal schválené znenie novely zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu a novelu vrátil na opätovné prerokovanie.

Automatická výmena informácií v oblasti DPH medzi SR a ČR

Sprava_databaz, 12.11.2018

Dňa 5. októbra 2018 bola v Štrbe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 09.11.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.

Poslanecká novela zákona o DPH - schválené znenie

Metodika SKDP, 12.11.2018

Prezident podpísal novelu zákona o DPH, ktorou sa zavádza znížená sadzba DPH vo výške 10% na všetky ubytovacie služby. Účinnosť novely 1. januára 2019.

Poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov v pripomienkovom konaní

Metodika SKDP, 09.11.2018

Na medzirezortné pripomienkové konanie bol predložený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa navrhuje zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Termín na pripomienkovanie do 16. novembra 2018. Navrhovaná účinnosť zákona od 1. apríla 2019.


© SKDP 2010