Prihlásiť
 
 


Pozývame Vás na seminár s lektorkou Ing. Máriou Cvečkovou:

Podnikové kombinácie podľa slovenskej legislatívy

Termín: 27.6.2017, Bratislava

Témou seminára budú tri typy podnikových kombinácií a síce: vklad podniku, predaj podniku (alebo jeho časti) a zánik bez likvidácie zlúčením s ilustratívnym príkladom.

Aktuality

Externý newsletter finančnej správy 13/2017, dvojtýždenník

Maria Molnarova, 22.06.2017

Dňa 22. júna 2017 vydalo FR SR Externý newsletter finančnej správy číslo 13/2017. Je to dvojtýždenník prinášajúci odbornej verejnosti aktuálne informácie - daňové či colné novinky alebo legislatívne zmeny.

Seminár: Dohody komplexne. Práca nezamestnaných po 1.5.2017.

Petra Bodnarova, 21.06.2017

V júli Vás pozývame na seminár, ktorý je zameraný na všetko, čo súvisí s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dozviete sa, čo môže byť obsahom dohody, ako je možné ich ukončiť, aké pravidlá musia byť dodržané, ako sa platí poistné a dane z dohôd, ako postupovať v prípade práceneschopnosti “dohodára”. V druhej časti dostanete informácie o možnosti vykonávania zárobkovej činnosti evidovaných nezamestnaných a dávke v nezamestnanosti.

Oznam o začatí MPK k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. MPK sa končí 11. júla 2017.

MPK k novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Oznam pre členov SKDP o začatí MPK k novele zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Maria Molnarova, 20.06.2017

Dňa 20. júna 2017 sa začína pripomienkové konanie k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Pripomienkové konanie sa skončí 11. júla 2017.

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010