Ľubica ŠIŠLÁKOVÁ , Ing.

Číslo osvedčenia

879/2008

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Cestná daň; Daň z dedičstva; Daň z darovania; Daň z prevodu nehnuteľností; Daň z nehnuteľností; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Ponuka komplexných prác

Finančné poradenstvo; Úverové zmluvy a dokumentácia

Jazykové znalosti

Nemčina

Adresa kancelárie

Ekonomic plus s.r.o. Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Tel.: 02/4363 8828, Mobil: 0905 894 640, Email: sislakova@ekonomicplus.sk, WWW: www.ekonomicplus.sk