Štefan KABÁT , Ing.

Číslo osvedčenia

055/92

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Daňové spory; Daňová optimalizácia

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Ponuka komplexných prác

Finančné poradenstvo

Jazykové znalosti

Ruština

Adresa kancelárie

Agentúra 101% Hroncova 2 / areál HSV Servis s.r.o./, 040 01 Košice Tel.: 055/6337 060, 055/6320040, Mobil: +421905535931, Email: stefan.kabat@101percent.sk, agentura@101percent.sk, WWW: www.agentura101percent.sk