Michal ANTALA , Mgr.

Číslo osvedčenia

818/2006

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Jazykové znalosti

Angličtina

Adresa kancelárie

HB Reavis Group s.r.o. Twin City C Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava Tel.: 0905/419 351, Email: michal.antala@hbreavis.com