Eva BARČÍKOVÁ , Ing.

Číslo osvedčenia

1077/2015

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Znalec v odbore daní

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Jazykové znalosti

Angličtina, Nemčina, Polština

Adresa kancelárie

J. Milca 788/5, 010 01 Žilina Mobil: 0908 979 615, Email: eva.barcikova@ebecon.sk, WWW: www.ebecon.sk