Miriam BULIKOVÁ , Ing., PhD.

Číslo osvedčenia

863/2008

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Ponuka komplexných prác

Finančné poradenstvo; Finančné projektovanie; Úverové zmluvy a dokumentácia; Konsolidačné projekty; Revitalizačné projekty

Jazykové znalosti

Nemčina, Ruština

Adresa kancelárie

Dobšinského 1, 949 01 Nitra Mobil: +421 903 220 082, Email: miriam@bulikova.sk, fineca@fineca.sk, WWW: www.bulikova.sk