Contax, k.s.

Číslo osvedčenia

102/2010

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Miestne dane- daň z nehnuteľností; Mieste dane- ostatné; Spotrebné dane; Daňové spory; Daňová optimalizácia; Previerky daní

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Jazykové znalosti

Angličtina, Francúzština

Adresa kancelárie

Zochova 3, 811 03 Bratislava Tel.: 0915 842 849, Mobil: 0915 842 849, Email: matus.kuchyna@contax.sk, WWW: www.contax.sk