Jana GAŠPAROVIČOVÁ , Ing.

Číslo osvedčenia

761/2005

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Adresa kancelárie

Levanduľová 11/2058, 900 42 Miloslavov Tel.: 0904 349 985 , 0917 303 012, Email: cas@cas1.sk, WWW: www.cas1.sk