Jana GAŠPAROVIČOVÁ , Ing.

Číslo osvedčenia

761/2005

Daňová špecializácia

Daň z príjmov PO; Daň z príjmov FO; Daň z pridanej hodnoty; Daň z motorových vozidiel; Daňová optimalizácia; Previerky daní; Znalec v odbore daní

Súvisiaca špecializácia

Účtovník

Adresa kancelárie

Haanova 20, 851 04 Bratislava Tel.: 0917/303 012, Email: cas@cas1.sk, WWW: www.cas1.sk