Prihlásiť
 
 Aktuality

Dane bez hraníc

Tajomnik SKDP, 27.09.2023

Regionálna poľská pobočka Národnej komory daňových poradcov Dolnosliezska a Lubská v spolupráci s Komorou daňových poradcov ČR organizujú už 10. ročník medzinárodnej konferencie z cyklu "Dane bez hraníc".

Národná účtovná rada

Tajomnik SKDP, 26.09.2023

S radosťou si dovoľujeme oznámiť Vám, že dnes podpísala SKDP, SKAU a Ekonomická univerzita v Bratislave spoločné memorandum o zriadení odbornej pracovnej skupiny s názvom Národná účtovná rada.

Zverejnenie opatrení v oblasti účtovníctva na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 27.09.2023

MF SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrhy opatrení v oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a pre Sociálnu poisťovňu.

Klubové stretnutie org. dňa 9.11.2023 - k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-1 /21 zo dňa 13.10.2022 Direktor na Direkcija "Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika"

Asistent SKDP, 25.09.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Ivanom Rumanom

Klubové stretnutie org. dňa 26.10.2023 - Daň z príjmu – náhrada za zriadenie zákonného vecného bremena

Asistent SKDP, 02.10.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Petrou Príbelskou (NSS SR)


© SKDP 2010