Prihlásiť
 
 


Aktuality

Klubové stretnutie SKDP k rozsudku Súdneho dvora EU vo veci C – 734/19  zo dňa 12.11.2020 ITH Comercial Timisoara  SRL

Asistent SKDP, 29.07.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Ivanom Rumanom - predsedom senátu NS SR

Daňové zákony schvaľované v NR SR

Metodika SKDP, 29.07.2021

Prehľad zákonov v oblasti daní schvaľovaných v NR SR

Poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania novelizuje zákon o dani z príjmov a zákon o DPH

Metodika SKDP, 28.07.2021

Poslaneckým návrhom zákona o podpore štátneho nájomného bývania sa dopĺňajú zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH. Navrhovaná účinnosť 1. októbra 2021.

NR SR schválila novelu zákona proti byrokracii, ktorou sa upravuje aj zákon o dani z príjmov

Metodika SKDP, 28.07.2021

Schválené znenie novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z., ktorou sa v čl. XV mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Tax advisors award

Tajomnik SKDP, 19.07.2021

Mrzí nás to, ale v roku 2021 sa súťaž TAX ADVISORS AWARD konať nebude. Dôvodom je dištančná forma vzdelávania na vysokých školách počas posledného akademického roka, ktorá mala vplyv aj na počet a kvalitu záverečných prác. Veríme, že v budúcom roku bude situácia priaznivejšia a s ňou sa vráti aj nový ročník tejto súťaže. SKDP bude veľmi rada naďalej pokračovať v spolupráci s katedrami slovenských vysokých škôl a oceňovať skvelé práce študentov.


© SKDP 2010