Prihlásiť
 
 Aktuality

Web & sociálne siete

Tajomnik SKDP, 07.06.2023

KDP ČR organizuje 3. ročník kybernetickej konferencie tentokrát o tom, ako zlepšiť internú komunikáciu v poradenských firmách, ako sa prezentovať na webe a na sociálnych sieťach a ako podnikatelia vnímajú daňových poradcov a aktivity Finančnej správy.

Skúšky daňových poradcov - leto 2023

Tajomnik SKDP, 05.06.2023

Dňa 1. júna sa konala písomná časť skúšok pre získanie osvedčenia na výkon daňového poradenstva. Z 25 zúčasnených skúšky úspešne zvládlo 11 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293

Schválená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Azerbajdžanskou republikou

Metodika SKDP, 01.06.2023

Vláda SR na zasadnutí 31. mája 2023 schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov

Klubové stretnutie org. dňa 20.6.2023 - Kybernetické riziká, trendy a možnosti poistenia (RENOMIA)

Asistent SKDP, 05.06.2023

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na krátke klubové stretnutie - webinár so zástupcom poisťovne Renomia Ing. Michalom Pileckým

Schválená novela zákona o miestnych daniach

Metodika SKDP, 01.06.2023

Schválená poslanecká novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza povinnosť správcu dane upraviť maximálne rozpätie (10-násobok) medzi sadzbami dane zo stavieb určených v rámci jednotlivej časti obce alebo v jednotlivom katastrálnom území a posúva splnenie tejto povinnosti na zdaňovacie obdobie 2027.


© SKDP 2010