Prihlásiť
 
 Aktuality

TS: Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady

Tajomnik SKDP, 17.06.2024

Radi by sme Vám predstavili prvé interpretácie Národnej účtovnej rady, ktorá vznikla 5. októbra 2023. Prvými okruhmi problémov na ktoré upriamila svoju pozornosť s cieľom prispieť k uľahčeniu života podnikateľov a ich účtovníkov sú: - elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach - ocenenie a účtovanie kúpeného nevyhradeného ložiska nerastu

Schvaľované zákony v oblasti daní

Metodika SKDP, 17.06.2024

Zákony v oblasti daní a súvisiacich predpisov schvaľované na júnovej schôdzi Národnej rady SR

TS: Je možné ešte odložiť podanie daňového priznania?

Tajomnik SKDP, 17.06.2024

Daňové priznania za rok 2023 boli daňovníci povinní podať v riadnej lehote najneskôr 1. apríla 2024. Ak daňovník nestíha splniť svoju povinnosť v riadnej lehote, má možnosť podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Uvedená lehota v tomto roku mohla byť predĺžená najviac o tri kalendárne mesiace do 30. júna 2024 alebo o šesť kalendárnych mesiacov do 30. septembra 2024. Ak posledný deň riadnej alebo predĺženej lehoty na podanie daňového priznania pripadne na víkend, alebo deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do konca nasledujúceho pracovného dňa. V roku 2024 koniec predĺženej lehoty pripadol na 1. júla 2024 a 30. septembra 2024.

Noví daňoví poradcovia

Tajomnik SKDP, 11.06.2024

Radi by sme privítali v radoch daňových poradcov 14 nových kolegov, ktorí v pondelok 10. júna 2024 zložili sľub do rúk prezidentky SKDP.

Klubové stretnutie org. dňa 13.6.2024 - Minimálna daň pre právnické osoby a jej dôsledky pre neaktívne obchodné spoločnosti

Asistent SKDP, 06.06.2024

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie s advokátkou JUDr. Martou Vališovou


© SKDP 2010