Prihlásiť
 
 


Aktuality

Zákon, ktorý má novelizovať niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia je MPK

Metodika SKDP, 28.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR dnes zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie s termínom do 19. novembra 2021 návrh zákona, ktorým sa majú novelizovať niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. S účinnosťou od 1. mája 2022 sa majú v oblastí daní a účtovníctva novelizovať aj zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Schválená vládna novela daňového poriadku a ďalších daňových zákonov

Metodika SKDP, 28.10.2021

NR SR schválila vládnu novelu zákona o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa novelizujú zákon o dani z príjmov, zákony o spotrebných daniach, zákon o DPH a zákon o dani z poistenia. Účinnosť 15. novembra 2021, 1. januára 2022 a 1. júla 2022.

Schválená novela zákona o dani z príjmov - nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok

Metodika SKDP, 28.10.2021

NR SR včera schválila poslaneckú novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa má s účinnosťou od 1. januára 2022 upraviť a zrovnoprávniť daňový režim oslobodenia od dane na gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie.

TS: Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný

SKDP Press, 19.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia.

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

Sprava_databaz, 15.10.2021

FR SR vo svojom newsletteri informuje daňovníkov o plánovanom zavedení obojsmernej elektronickej komunikácie


© SKDP 2010