Prihlásiť
 
 Aktuality

Skúšky daňových poradcov - zima 2022

Tajomnik SKDP, 05.12.2022

Dňa 1. decembra sa konala písomná časť skúšok. Zo 40 zúčasnených skúšky úspešne zvládlo 27 účastníkov. Výsledky Vám oznámime mailom, telefonicky si ich môžete predbežne zistiť na tel. č. 0908 713 681, alebo 0907 827 293

Vláda SR schválila návrh zákona o solidárnom príspevku

Metodika SKDP, 01.12.2022

Vláda SR schválila návrh zákona o povinnom dočasnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktorý sa má v národnej rade schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Navrhovaná účinnosť 31. decembra 2022.

Vládna novela zákona o účtovníctve zverejnená v Zbierke zákonov SR

Metodika SKDP, 01.12.2022

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vyhlásená 1. decembra 2022. Úinnosť 31. decembra 2022, 1. januára 2023 a 22. júna 2023.

Vláda SR schválila právnu úpravu odvodu z nadmerných príjmov

Metodika SKDP, 29.11.2022

Odvod z nadmerných príjmov bol schválený ako súčasť zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike so zámerom implementovať nariadenie EÚ 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie. Novelizujú sa aj zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní (Daňový poriadok). V Národnej rade SR sa má navrhovaná úprava schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Klubové stretnutie org. dňa 12.01.2023 - Hroziaci úpadok a preventívna reštrukturalizácia

Asistent SKDP, 28.11.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Martinom Provazníkom (bpv Braun Partners s.r.o., o.z.)


© SKDP 2010