Prihlásiť
 
 


Aktuality

FR SR - Otázky a odpovede

Sprava_databaz, 16.02.2018

Finančná správa odpovedala na otázky, medzi otázkami nájdete odpovede aj k novelizovanému § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, tiež odpovede v súvislosti osobitnou úpravou zdaňovania služieb cestovného ruchu a iné.

Informácia k výnimke z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím

Sprava_databaz, 15.02.2018

Novelou zákona o ERP platnej od 1. januára 2018, došlo k úprave ustanovení týkajúcich sa výnimky podnikateľov s ŤZP. Úprava výnimky sa týka tých podnikateľov s ŤZP, ktorí predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby vykonávajú prostredníctvom zamestnancov resp. inou fyzickou osobou (manželkou, deťmi a pod.), v prípade že táto osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP nevzťahuje sa na neho predmetná výnimka. Podnikateľ s ŤZP je povinný uplatňovať postup výnimky podľa novely zákona o ERP najneskôr od 1.4.2018. To znamená, že ak za podnikateľa prijíma tržbu v hotovosti zamestnanec (iná osoba), ktorý nie je držiteľom preukazu ŤZP, tak od 1.4.2018 je povinný takýto podnikateľ evidovať tržby do ERP/VRP. 

1. ročník bowlingového turnaja SKDP

Tajomnik, 15.02.2018

Ďakujeme za účasť všetkým 23 daňovým poradcom, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka bowlingového turnaja SKDP v Poprade. Gratulujeme výhercovi – p. Františkovi Kmečovi (46/92) a zvlášť ďakujeme za pomoc pri orgnaizácií p. Vladimírovi Molčákovi z RR KE.

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017

Sprava_databaz, 14.02.2018

Finančná správa SR dnes vydala novú informáciu, tá sa týka podávania daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2017.

Pripomienkovanie predbežnej informácie k novele zákona DPH

Metodika, 15.02.2018

Dňa 15.02.2018 začína pripomienkové konanie predbežnej informácie k pripravovanému návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov v súvislosti so zavádzaním harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby, a zmien súvisiacich s poskytovaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a digitálnych služieb. Termín na pripomienkovanie do 28. februára 2018.


© SKDP 2010