Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie: Svěřenské fondy v Českej republike a ich české a slovenské daňové implikácie

Asistent SKDP, 07.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Rastislavom Forgáčom - daň. poradca SR a Ing. Borisom Gnotom - daň. poradca CZ

Klubové stretnutie: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom!“

Asistent SKDP, 07.08.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Petrom Horniačkom z MF SR

Súhlas správcu dane k prevodom obchodných podielov sa od 17.7.2022 už viac nevyžaduje.

Tajomnik SKDP, 15.07.2022

Od 17.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku. Zákonom sa novelizujú aj viaceré iné právne predpisy.

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku zverejnená v MPK

Metodika SKDP, 27.07.2022

Ministerstvo financií SR zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2023 a 1. januára 2024. Pripomienkovanie do 25. júla 2022.

VZ SKDP 2022

Tajomnik SKDP, 26.07.2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.


© SKDP 2010