Prihlásiť
 
 Aktuality

Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka v znení posledných zmien a pripravované zmeny

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Mariánom Blahom

Klubové stretnutie: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Asistent SKDP, 27.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s lektormi z FSJ P PZ

Schválená novela Daňového poriadku

Metodika SKDP, 30.09.2022

V rámci novelizácie zákona o e-Governmente parlament schválil novelu Daňového poriadku. Novelou sa ruší termín 30. septembra 2022 na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti.

Klubové stretnutie: Daňový poriadok - uplatnenie inštitútu zastupovania pri daňovej kontrole a pri správe daní - § 9 a 10 daňového poriadku

Asistent SKDP, 20.09.2022

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s Ing. Boženou Jurčíkovou

Vláda SR schválila novely daňových zákonov

Metodika SKDP, 25.08.2022

Na dnešnom zasadnutí 25. augusta 2022 vláda SR schválila návrhy zákonov, ktorými sa majú novelizovať zákon o dani z príjmov, Daňový poriadok, zákon o DPH a zákon o účtovníctve. Návrhy zákonov sa budú schvaľovať v Národnej rade SR v septembri a októbri 2022.


© SKDP 2010