Prihlásiť
 
 


Aktuality

Úspešní absolventi skúšok

Tajomnik, 21.06.2018

Gratulujeme osemnástim úspešným absolventom letných skúšok daňových poradcov: Ing. Andrejcová Anna, Ing. Antoš Martin, Ing. Bačová Renata, Ing. Bellanová Lucia, Ing. Ďaďo Jaroslav, PhD., Ing. Jackaninová Ivana, Ing. Janoušek Tomáš, Mgr. Kasalová Veronika, Mgr. Kiššová Alexandra, Ing. Kvočáková Miroslava, Lacková Petra, MBA, Ing. Lukáčik Ján, Ing. Máleková Kristína, Ing. Mokoš Lukáš, Ing. Ponc Roman, Ing. Predanócy Pavol, Ing. Rážová Milena, Ing. Rebrošová Alena. Veríme, že sa všetci zúčastnia odovzdávania osvedčení daňových poradcov dňa 28. júna 2018 o 15:00 v priestoroch SKDP v Bratislave na Trnavskej ceste 74/A.

Pripomienkové konanie k novele zákona o odpadoch

Metodika, 20.06.2018

Návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch upravuje aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhovaná účinnosť novely od 1.1.2019.

Klubové stretnutie SKDP BB: Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich nerezidentom

Asistent, 20.06.2018

Regionálna rada Banská Bystrica pozýva daňových poradcov na klubové stretnutie s Ing. Danou Slivkovou, PhD. na tému "Spôsob zdaňovania príjmov plynúcich nerezidentom".

Tlačová správa: Podanie odloženého daňového priznania sa môže skomplikovať

SKDP Press, 20.06.2018

Až 173 317 daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na jún 2018. Zostávajú im teda posledné dva týždne do konca termínu. Priznania už tradične podávame na poslednú chvíľu, ale tento rok to môže živnostníkom spôsobiť problémy. Keďže 30. jún 2018 pripadá na sobotu, tak posledným dňom na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je pondelok 2. júla 2018.

Pobyt Čína - Thajsko (podrobné informácie)

Tajomnik, 18.06.2018

Pre členov SKDP pripravila Vzdelávacia komisia v spolupráci s PR komisiou poznávací pobyt Čína - Thajsko. Nielen pre prihlásených predkladáme podrobné informácie o pobyte.


© SKDP 2010