Prihlásiť
 
 

Partneri


Ponuka Akadémie daňových poradcov
Otvorenie vnútrokomorovej diskusie na VZ SKDP 08.11.2016
Povinné vzdelávanie daňových poradcov v r.2016


Hľadáte daňového poradcu?Aktuality

Nové usmernenia a pokyny v IS Baltazár

Marian Kovac, 24. 10. 2016

K uplatňovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie pri výpočte základu DzP ZČ športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu od 1.1.2016, nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 z. o DzP, informácie k postupu pri oprave režimu pri dodaní stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti alebo iných služieb s bežným režimom, k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Zápisnica z MLK pre DPH, SD a clo z 12.10.2016

Maria Molnarova, 21. 10. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre DPH, spotrebné dane a clo ...

Schválené znenie noviel daňových zákonov

Maria Molnarova, 19. 10. 2016

Dňa 12. októbra 2016 boli v NR SR schválené novely daňových zákonov ...

Zápisnica z MLK pre DP FO z 11.10.2016

Maria Molnarova, 18. 10. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre daň z príjmov FO ..

Predbežné informácie MF SR k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva

Maria Molnarova, 17. 10. 2016

Dňa 14.10.2016 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k predbežnej informácii MF SR k návrhom zákonov v oblasti daní a colníctva. SKDP sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania. Lehota na vyjadrenie je do 04.11.2016.

Povinný seminár P4"Novela zákona o DPH od 1.1.2017 a aktuálne problémy" (časť nariadenia č.1042/2013, ktoré nadobudne účinnosť 1.1.2017 - DOPLNENÝ TERMÍN

Stanislava Salicova, 17. 10. 2016

Slovenská komora daňových poradcov v súlade s § 22 ods.1 e) Zákona 78/92 Zb.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu: „Zásady povinného vzdelávania daňových poradcov a odporúčaného vzdelávania asistentov daňových poradcov“ schválila a zverejnila témy povinného vzdelávania na rok 2016. Organizáciu a catering týchto podujatí si objednala v Akadémii daňových poradcov. Týmto Vás pozývame na 4. povinný seminár v roku 2016.

Naučte sa pracovať v ASPI (bezplatný cyklus webinárov)

Marian Kovac, 17. 10. 2016

Bezplatný cyklus webinárov na ASPI. Cyklus je rozdelený na dve úrovne, v závislosti od zvládnutia práce so systémom ASPI. Určený je pre daňových poradcov, asistentov daňových poradcov - členov SKDP. Začíname už 19.10. 2016 ...

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010