Prihlásiť
 
 

Partneri


Ponuka Akadémie daňových poradcov


Pripravujeme na II.štvrťrok 2016

Dokumentácia k Transferovému oceňovaniu - WEBINÁR ( 03.06.2016)Metodický deň k DPH Vyhne (13. a 14.06.2016 )


Obchodný zákonník - novela a aktuálne problémy (3. povinný seminár 2016)
Termíny:
17.05.2016 - Technopol Bratislava
02.06.2016 - Technopol Bratislava
27.06.2016 - Piešťany Kúpeľný ostrov
17.06.2016 - Košice Spoločenské centrum

Valné zhromaždenie SKDP 28.04.2016
voľby - informácie pre členov

materiály na valné zhromaždenie

Povinné vzdelávanie daňových poradcov v r.2016


Hľadáte daňového poradcu?Aktualizujte si údaje v databáze členov SKDP fyzická osoba - právnická osoba

Aktuality

METODICKÝ DEŇ K DPH (13. a 14.06.2016)

Stanislava Salicova, 24. 05. 2016

Podujatie je určené výhradne pre členov SKDP (daňoví poradcovia a asistenti daňových poradcov)

DOKUMENTÁCIA K TRANSFEROVÉMU OCEŇOVANIU - WEBINÁR (03.06.2016)

Stanislava Salicova, 24. 05. 2016

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky dokumentácie k  transferovému oceňovaniu a daňovej kontrole.

Zápisnica z MLK pre DPH z 11.5.2016

Maria Molnarova, 23. 05. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre DPH ...

Nový rozsudok ESD

Marian Kovac, 23. 05. 2016

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. mája 2016 - Vec C-520/14,  prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)

Predbežná informácia o pripravovaných novelách daňových zákonov

Maria Molnarova, 20. 05. 2016

V mesiaci máj 2016 boli do diskusie k legislatívnym procesom na portáli Slov-Lex zaradené zákony ...

Nové usmernenia v ISB (por.č.2016/114-117)

Marian Kovac, 23. 05. 2016

Zmeny v kontrolnom výkaze, informácia k nároku na daňový bonus u daňových rezidentov SR a daňových nerezidentov SR, k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov od 1.1.2015, aj neprevzaté zásielky sú časom doručené

Zápisnica z MLK pre DP FO z 26.4.2016

Maria Molnarova, 03. 05. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre daň z príjmov FO ...

Výber z galérií

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SKDP 2010